Đang thực hiện
  • Arrow left
  • Arrow next
Bài viết tìm thấy: 3.Hiển thị từ: 1 tới 3
Xây dựng các thành tố thương hiệu
Xây dựng các thành tố thương hiệu

“Trong thời đại kinh tế tri thức, nhân lực, thông tin và thương hiệu là ba loại tài sản có ý nghĩa quyết định nhưng không hề xuất hiện trong bảng tổng kết tài sản của một doanh...

Sáng tạo và chuẩn hóa các thành tố thương hiệu
Sáng tạo và chuẩn hóa các thành tố thương hiệu

Doanhnghiệp quan tâm xây dựng và phát triển thương hiệu, thì việc đầu tiên cần làmlà sáng tạo và chuẩn hoá các thành tố thương hiệu như tên nhãn hiệu, logo, khẩu hiệu…

Tám yếu tố luôn có trong một logo tốt
Tám yếu tố luôn có trong một logo tốt

Bạn có bao giờ để ý làm thế nào mà một logo khác biệt hẳn so với những logo còn lại không?

Lượt truy cập: 74.427

Đang truy cập: 1