Đang thực hiện
  • Arrow left
  • Arrow next

Sức mạnh của hệ thống nhận diện thương hiệu

16:23 02/01/2013

Không phải thương hiệu là giải pháp cho các thái độ của khách hàng, mà nó là con tàu chở hàng kết nối sự thống nhất của công ty để biết là nó tung ra thị trường như thế nào, bắt đầu bằng những người nhân công góp sức để xây dựng thương hiệu thành công bằng cách nào.
Sức mạnh của hệ thống nhận diện thương hiệu
Có bao giờ bạn thắc mắc điều gì thật sự đứng sau những gì mà chúng ta gọi “hệ thống nhận diện thương hiệu” không?
Đó là một trong những từ mang ý nghĩa bao quát, trải rộng từ tên tuổi và biểu tượng của một công ty, khái niệm kinh doanh (Fuji: chúng tôi là một công ty ảnh kỹ thuật số), hình ảnh trên thị trường, đến giá trị của công ty.
 
Thỉnh thoảng, các nhà quản lý muốn đi đến một cấp độ sâu hơn và nói về hệ thống nhận diện Thương hiệu của công ty, và cả chính bản thân họ, như là các đặc điểm riêng biệt để định nghĩa được họ tạo ra những giá trị cho thế giới như thế nào. Từ ưu điểm này, hệ thống nhận diện cung cấp cốt lõi của sự khác biệt.
Sức mạnh của hệ thống nhận diện thương hiệu
Không thành vấn đề khi việc kinh doanh của bạn đến đâu rồi; nếu bạn đang phục hồi thương hiệu của bạn thành công, bạn cần phải bắt đầu xác định bạn là ai. Đòi hỏi này là bắt buộc phải có, mà gân đây chúng ta đã khám phá được thông qua một nghiên cứu. Khảo sát về tác động của Hệ thống nhận diện, mà dựa vào những số liệu cho thấy sức mạnh của Hệ thống nhận diện, tính độc lập và tổ chức, ở sự hợp tác của nhân viên và tình trạng kinh doanh. Những khám phá cốt lõi của cuộc khảo sát ấn tượng, bao gồm gần 2,000 người tham dự ở 5 công ty và xí nghiệp đa dạng.
 
Việc gia tăng sức mạnh của Hệ thống nhận diện Thương hiệu được hiểu là việc gia tăng có báo trước trong doanh thu và lợi nhuận kinh tế.
Sức mạnh của hệ thống nhận diện thương hiệu
Sức mạnh đồng nhất của tổ chức có sức ảnh hưởng hơn sức mạnh đồng nhất của cá nhân trong việc quản lý sự hợp tác của nhân viên và tình trạng kinh doanh. Ảnh hưởng kết hợp của chúng, tuy nhiên, tuyệt vời hơn những gì lẻ loi.Mặc dù tính thống nhất của tổ chức kìm hãm người quản lý tình trạng công ty ban đầu, các nhân viên không nghĩ rằng tổ chức của họ thật sự có tính thống nhất mạnh mẽ.
 
Khảo sát gần đây nhất đã làm tôi run sợ: sức mạnh của hệ thống nhận diện Thương hiệu của tổ chức có một tác động mạnh mẽ đến tình trạng của nó, nhưng đa số mọi người không tin rằng công ty họ có tính thống nhất mạnh mẽ. Bây giờ, có một kẽ hở được liệt kê vào! Những thứ dính líu đến nó ngày càng tồi tệ. Những gì chúng ta tìm thấy được là tất cả những hoạt động đổi mới tại nơi làm việc của công ty là để sử dụng cho việc truyền bá các cam kết, những mối quan hệ ngày càng thân thiết với người sếp, ngày càng nhiều hơn việc nhận thức, sự cân bằng giữa công việc và cuộc sống, không điều gì trong số chúng có thể bổ sung cho sức mạnh của tính thống nhất nào có khuyết điểm. Một người lãnh đạo giỏi phải làm gì?
 
Sức mạnh của hệ thống nhận diện thương hiệu
Câu hỏi đó nhắc tôi trở về với thương hiệu. Nếu có một sự quản lý nào đó mở rộng cánh cửa cho các công ty giúp ích cho việc xây dựng sức mạnh tính thống nhất, đó chính là thương hiệu. Không phải thương hiệu là giải pháp cho các thái độ của khách hàng, mà nó là con tàu chở hàng kết nối sự thống nhất của công ty để biết là nó tung ra thị trường như thế nào, bắt đầu bằng những người nhân công góp sức để xây dựng thương hiệu thành công bằng cách nào. Gọi nó là xây dựng thương hiệu từ trong ra ngoài, hơn là từ ngoài vào trong.
 
Khảo sát của chúng tôi chỉ ra rằng điều sáng suốt của sức mạnh hệ thống nhận diện Thương hiệu như là một cấp độ hình thức mà các nhà lãnh đạo thực sự có thể điều khiển được. Một trong những cuộc phân tích hữu ích nhất trong bài đánh giá này là đánh giá sức mạnh của hệ thống nhận diện xuất phát từ đâu. Điều mà chúng ta học được là nó bắt nguồn từ tám toà nhà mà thiết lập nên những “cơ bắp” đầu tiên, mà chúng giải thích cho sức mạnh của hệ thống nhận diện Thương hiệu và tình trạng kinh doanh tổng hợp.
Sức mạnh của hệ thống nhận diện thương hiệu
Những toà nhà của sự đồng nhất này bao gồm: sự tự quản, khác biệt, thay đổi, trách nhiệm quản lý, quả quyết, có trật tự, thương hiệu và tính bền vững. Trong khi thương hiệu là phần chính yếu trong tám nhân tố, nó vẫn là nơi tốt nhất để bắt đầu khi ta tìm kiếm để xây dựng sức mạnh của hệ thống nhận diện. Đó là vì những phản ánh và tác động cùng một lúc của các thương hiệu, tất cả bộ phận của kinh doanh (Chỉ yêu cầu đối với Starbucks, Toyota, IBM hay Disney)
 
Một trong những mục đích của chúng ta trong việc tiến hành khảo sát là để phát triển một vật mẫu nhằm đo lường sức mạnh hệ thống nhận diện Thương hiệu, và những hình thức phân nhánh của nó, trong một con số. Vì thế sinh ra tên “IdentityiQ (sự đồng nhất của chỉ số thông minh)”.
Sức mạnh của hệ thống nhận diện thương hiệu
Xuất phát từ động lực của những bài kiểm tra IQ của con người, điều này cho các nhà lạnh đạo một cách nghiên cứu sâu sắc và rõ ràng hơn về hình thức mà được liên kết đến sức mạnh hay khuyết điểm của các giải pháp cho nhiều khả năng lãnh đạo chủ chốt, bao gồm:
 
-Tình trạng tài chính hiện thời
-Việc triển khai chiến lược
-Sự đổi mới
-Thương hiệu
-Văn hoá
- Giá trị đầu tư
 
Sức mạnh của hệ thống nhận diện thương hiệu
 
Những gì chúng ta học được về sức mạnh của hệ thống nhận diện thông qua nghiên cứu có thể phục hồi cách để các công ty thành công trong việc xây dựng thương hiệu. Và nó có thể giúp những nhà lãnh đạo việc kinh doanh một cách mới để chú ý đến việc kết nối với nhân công và tình trạng kinh doanh.
 
Một vài người hỏi tôi rằng anh hung của tôi là ai, một cách chuyên nghiệp. Sau một hồi suy nghĩ, và nghĩ ra những đối tượng khả nghi – Peter Drucker, Abraham Maslow, Jim Collins - tôi nghĩ ra thêm một người; có thể là cố vấn viên thương hiệu lâu năm nhất trong lịch sử: Socrates, nói rằng đó là Know Thyself. Ông ấy đúng. Đó là nơi thành công bắt đầu.

Thế giới in ấn - MarketingBox

Lượt truy cập: 42.975

Đang truy cập: 3


Notice: Undefined index: right_adv in /var/www/thegioiinan.vn/html/modules/mdl_adv_main.php on line 100
Tạp chí Cha mẹ trẻ